ρθρα\Βιβλιοθκες και βιβλιοπωλεα αν τον κσμο
 
Απ σμα υγις σε νου υγι
 

Οι γγλοι εναι γνωστο για το ναυτικ τους. Τσο στο παρελθν με τα κατορθματα της αυτοκρατορας τους, σο και πρσφατα με την εκστρατεα κατ της ατθασης Αργεντινς που τλμησε να αμφισβητσει την κυριαρχα τους στα νησι Φκλαντ. Για να στφονται απ επιτυχα, μως, οι ναυτικς τους επιχειρσεις, πρεπε να υπρχουν πντοτε οι κατλληλες εγκαταστσεις στην ξηρ. Κι αυτ, αφενς για τη ναυπγηση και τις επισκευς των σκαφν και αφετρου για την εκπαδευση των πληρωμτων.
τσι, δη απ το 1567, την εποχ της πρτης Ελισβετ, ρχισαν να λειτουργον τα ναυπηγεα του Τσταμ στην επαρχα Κεντ, κοντ στις εκβολς του ποταμο Μντγουε. Πρασαν χρνια και αινες ωστου, στις αρχς του εικοστο, οργανθηκε εκε μια βση για εκγμναση νεοσυλλκτων. Ανμεσα στα κτρια για τον στρατωνισμ των απλν ναυτν και στα ενδιαιτματα των βαθμοφρων, οικοδομθηκε μια τερστια επιμκης αθουσα. Σκοπς της ταν να δημιουργηθε εσωτερικς χρος, καλυμμνος και προστατευμνος απ τις συχνς παραξενις του αγγλικο καιρο, στε να πραγματοποιονται λες οι απαρατητες ασκσεις χωρς να επηρεζονται απ βροχς και χινια. Φυσικ, χωρς παρλληλα να ταλαιπωρονται ιδιατερα οι ασκομενοι.
Στις 3 Σεπτεμβρου του 1917, και εν εμανετο ο πρτος παγκσμιος πλεμος και οι στρατιωτικς ανγκες εχαν οδηγσει στη μετατροπ εκενης της αθουσας γυμνασων σε θλαμο που κοιμονταν εκατοντδες νατες, δυο εχθρικς βμβες πεσαν επνω της. Αποτλεσμα αυτς της «επιδρομς υπ το σεληνφως», πως ονομστηκε ρομαντικ και χαριτωμνα, ταν να χσουν τη ζω τους, στον πνο τους, περπου εκατν τριντα νοι.

Ο πρτος πλεμος τλειωσε, ρθε κι φυγε και ο επμενος. Η χρα βρθηκε να ζει ειρηνικ στο πλασιο της Ευρωπακς νωσης και, γενικ, να ευημερε. Υπρχαν, ωστσο, περιοχς που υστεροσαν σε οικονομικ νεση, πλττονταν απ ανεργα και πληροσαν λες τις προποθσεις για να ανθζει η εγκληματικτητα. Μια απ’ αυτς ταν η περιοχ του Τσταμ.
Η κυβρνηση αποφσισε, κατπιν αυτο, να παρμβει: δαπανντας εκατν εκοσι εκατομμρια λρες (ποσ πρωτοφανς για ττοιο εγχερημα), στησε τις απαρατητες υποδομς και φερε στην περιοχ τις υπηρεσες τριν γειτονικν πανεπιστημων. Αυτ επνδυσαν με τη σειρ τους σεβαστ ποσ, στε να τεθον σε πλρη εφαρμογ τα εκπαιδευτικ τους προγρμματα και τα μαθματα ξεκνησαν. Μεσοπρθεσμος στχος, να φτσει ο αριθμς των σπουδαστν τις δκα χιλιδες μχρι το 2012.
Μα, εκτς απ διδακτρια και καθηγητς, η μθηση απαιτε διδακτικ υλικ: βιβλα, οπτικοακουστικ μσα, ηλεκτρονικς προσβσεις και οτιδποτε λλο αποτελε το περιεχμενο μιας σωστς βιβλιοθκης. Και πο, λοιπν, θα στεγαστε αυτ; Στην τερστια, επιμκη αθουσα των γυμναστικν ασκσεων του αγγλικο ναυτικο! Η οποα και λαβε τον προσκοντα ττλο Drill Hall Library: Βιβλιοθκη του Γυμναστηρου.
Τα κατατοπιστικ της φυλλδια διατενονται πως πρκειται για την «μακρτερη» βιβλιοθκη στον κσμο! Να το πιστψουμε; Και ποια σημασα χει; Αυτ που πραγματικ ενδιαφρει εναι τι η βιβλιοθκη προσφρει λες τις διευκολνσεις που απαιτονται σμερα για μελτη, μσα σε να ιστορικ περιβλλον που σγουρα εμπνει τους μελετητς.
Η συλλογ της περιλαμβνει περ τους 150.000 ττλους (βιβλα, ρθρα απ περιοδικ και εφημερδες, ηλεκτρονικς βσεις δεδομνων) και αυξνεται συνεχς. Η καταλογογρφηση εναι ψογη, η αναζτηση ευχερστατη και το δικαωμα δανεισμο προφανς.
σο για τις σγχρονες ανγκες επαφς με τα επιστημονικ ργα, η βιβλιοθκη προσφρει στους αναγνστες της πνω απ τετρακσιες θσεις υπολογιστν για ατομικ ομαδικ μελτη και λλες τσες δυναττητες πρσβασης στο διαδκτυο απ προσωπικος υπολογιστς, ελεθερη εσοδο σε ασρματο δκτυο και δωρεν συνδρομ σε εξωτερικς εκδσεις μσω του δικο της δικτυακο τπου.
Εννοεται πως απασχολονται εκε υπλληλοι του πανεπιστημου που παρχουν πρθυμα τη συμβουλ και τη βοθει τους, ετε δια ζσης στους αυτοπροσπως προσερχμενους ετε μσω τηλεφνου ηλεκτρονικο ταχυδρομεου. Επιπλον δε, χει τεθε σε εφαρμογ πργραμμα που συνδει τη βιβλιοθκη με τις αντστοιχες λλων πανεπιστημων και, παρλληλα, εναι ανοικτ για να συνδρμει τους μελετητς και σπουδαστς των πανεπιστημων αυτν.

«Σμερα, μως, εναι Κυριακ. Δεν θα πρεπε, λογικ, να μην εναι ανοιχτ η βιβλιοθκη;»
«Λογικ, χι: οι φοιτητς μπορον θεωρητικ να εργζονται λες τις μρες. Τουλχιστον, σε να… ευνομομενο δρυμα αντατης εκπαδευσης. Τρα, αν αλλο οι ρυθμσεις διαφρουν, ας μην ξεχνμε την πανεπιστημιακ αυτοτλεια και ανεξαρτησα!»
«Και πς εξηγεται κτι που μλις παρατρησα; τι, δηλαδ, στη δεξι πλευρ της βιβλιοθκης επικρατε απλυτη ησυχα, εν στην αριστερ βλπω αναγνστες να συζητον ανμεσ τους και λλους να συνδιαλγονται μσω του αναπφευκτου κινητο τους;»
«Η απντηση εναι απλ. πως μαθα, απ την 1η Απριλου 2008 (δεν πρκειται για πρωταπριλιτικη φρσα) και στερα απ σχετικ ατημα, διαιρθηκε η βιβλιοθκη σε δυο τμματα -δεν υπρχε, λλωστε, πρβλημα μεγθους- και δθηκε τσι η ευχρεια, σε σους επιθυμον, να εργαστον σε ομδες συζητντας χαμηλφωνα. Επιτρπεται, επσης, η χρση κινητν τηλεφνων που λειτουργον, ωστσο, χωρς οποιονδποτε χο κλσης. Στη δεξι πλευρ, αντθετα, τα κινητ οφελουν να εναι απενεργοποιημνα και τα στματα κλειστ.»


«Μλιστα. Και, απ’ ,τι βλπω, ο καννας τηρεται.»
«Φυσικ. χι μνο αυτς, αλλ μια σειρ λη καννων οι οποοι περιχονται σε κδικα καλς συμπεριφορς που παραθτει τις υποχρεσεις λων σοι χρησιμοποιον τη βιβλιοθκη. Παραθτει και τις συνπειες τυχν παρβασης των υποχρεσεων.»
«Πολλ στρατιωτικ πειθαρχα επικρατε, μου φανεται.»
«Η οποα, πντως, δεν εναι αποτλεσμα νωθεν επιβολς, αλλ συμφωνας μεταξ των πανεπιστημιακν αρχν και των σπουδαστν. Το πργμα διαφρει.»
«σως να συντελε και η παρελθοσα χρση του χρου. Αθουσα για γυμνσια δεν ταν;»
«Ναι. Μα, σε καμι περπτωση, δεν θα ανχονταν οι σημερινο νοι επιστμονες στρατιωτικ παραγγλματα. Θμα αυτοπειθαρχας εναι, νομζω, και αυτοσεβασμο.»
«Οπτε, θα ταν σκοπο να αποτολμσουμε συγκρσεις.»
«Μλλον.»

 

ΧΧΧΧΧ