ρθρα\Βιβλιοθκες και βιβλιοπωλεα αν τον κσμο
 
Βιβλιοθκη Χου «Κορας»
 

Δκαια περηφανεεται η Χος. χι μνο για τις φυσικς καλλονς και για τη μαστχα της, αλλ και για την ντονη παρουσα της στον τομα των γραμμτων και, γενικτερα, του πολιτισμο. Και πλι δκαια καυχιται για τη βιβλιοθκη της. Ενς φορα ενημρωσης και γνσης που ιδρθηκε απ την Εφορεα των Ορθοδξων Σχολεων της Χου και λειτοργησε αρχικ ως παρρτημα της «παλαφημης» Σχολς της Χου.

«τος ιδρσεως το 1792, παρακαλ!»
«Επ τουρκοκρατας;»
«Ακριβς. Με τη χρηματοδτηση και την εποπτεα της επορης αστικς τξης του νησιο, μα και με την αδικοπη φροντδα του μεγλου λληνα λγιου Αδαμντιου Κορα. Αναφρεται τι, κατ τα πρτα τη λειτουργας της, εμπλουτιζταν με την απκτηση νων συγγραμμτων χρη στην ετσια εισφορ των μελν της χιτικης κοιντητας που ανερχταν σε 3.000 γρσια, ποσ σημαντικτατο για την εποχ, καθς και στη συνδρομ των Ευρωπαων φιλελλνων που ανταποκρνονταν στις εκκλσεις του Κορα προσφροντας δωρεν πολτιμους τμους απ τις συλλογς τους.»
«Προφανς, θα χρειστηκε και κατλληλο κτριο.»
«Προφανς. Κτριο μεγαλοπρεπς και ευρχωρο, οικοδομ στερες εκτισμνη με λθους και θολοσκεπς με μακρς καμρας, που στοχισε 80.000 γρσια! Και περιλαβε τους περπου 20.000 τμους της βιβλιοθκης.»
«Σπουδαο επτευγμα.»
«Το οποο, ωστσο, δεν ευτχησε να μακροβισει: καταστρφηκε ολοσχερς το 1822, κατ τη φοβερ σφαγ.»

Πρασαν χρνια. Ο επαναπατρισμς των κατοκων δωσε το ναυσμα της ανοικοδμησης. Οι ομογενες της διασπορς, με πρωτοστατοντες αφενς τον Κορα, που κληροδτησε ολκληρη την προσωπικ του συλλογ απαρτιζμενη απ 3.000 τμους, και αφετρου τον πλοσιο μπορο της Τεργστης Ιωννη Ανδρεδη (4.300 τμοι), συνβαλαν και οικονομικ για την ανγερση νου κτιρου. Αυτ αποπερατθηκε το 1870. αλλ δεν εχε καλτερη τχη απ το προηγομενο. Γκρεμστηκε απ σεισμ το 1881. Με τη διαφορ τι, τρα, τα βιβλα σκορπστηκαν στο δαφος χωρς να καταστραφον. Πλι καλ.
 Οπτε, να προσπθεια, νες εισφορς, νο οικοδμημα. Το σημεριν, που, απ το 1885, στεγζει τους παλιος θησαυρος οι οποοι αυξθηκαν με πολλς καινοργιες δωρες, απ Χιτες και μη. Ανμεσ τους, εξχουσα θση κατχουν ο λογοτχνης και πολιτικς Γεργιος Θεοτοκς και ο ευπατρδης Φλιππος Αργντης που, εκτς απ τα βιβλα και τα λλα προσωπικ κειμλια που χρισε, ανλαβε και σημαντικ ποσοστ της δαπνης για την ανακανιση του αρχικο κτιρου και την προσθκη των ορφων που βρσκονται σμερα στη διθεση του επισκπτη.

«κουσα κτι για βιβλα και λλα κειμλια. Δεν εναι αποκλειστικ… θκη βιβλων η βιβλιοθκη;»
«χι. Εκτς απ τις συλλογς των πολτιμων τμων της, προσφρει στα μτια των ενδιαφερομνων τα εξς: λευκματα με τοπα και κτρια της Χου, φωτογραφες (ακμα και αεροφωτογραφες) χωριν του νησιο και της πρωτεουσας πλης του, μαγνητοταινες με καταγραμμνα λαογραφικ και ιστορικ αρχεα, ξυλγλυπτα σκεη και εργαλεα, λαογραφικ συλλογ απ εντπιες φορεσις, υφαντ και κοσμματα, ιστορικος και τοπογραφικος πνακες (χαλκογραφες, υδατογραφες και ελαιογραφες), χειργραφους χρτες, νομισματικ συλλογ απ αρχαα, βυζαντιν και νετερα νομσματα, παρσημα, διπλματα και αναμνηστικ μετλλια προσωπικοττων του νησιο, συλλογς χιτικων μετλλων, συλλογ χιτικης χλωρδας με αποξηραμνα φυτ, ακμα και συλλογ κοχυλιν απ τη Μεσγειο!»
«Πρκειται, δηλαδ, για να εδος πολυδναμου μουσεου.»
«Κπως τσι. Και δεν τελεισαμε μχρι εδ.»
«Υπρχει κι λλο περιεχμενο;»
«Υπρχει η πρτη σημαα που υψθηκε στην Χο στις 11 Νοεμβρου 1912 κατ την απελευθρωσ της, καθς και η περφημη πινακοθκη. Με προσωπογραφες πολλν πνευματικν ταγν και ηρων του νησιο, με πορτρτα ευεργετν και δωρητν της βιβλιοθκης, με εικνες ιστορικν οικογενειν της Χου (ιδως των μελν της οικογνειας Αργντη), με μαρμρινες προτομς και με εντυπωσιακς μινιατορες.»
«Αληθινς θησαυρς. χι;»
«Πργματι.»

σον αφορ το καθαυτ βιβλιακ περιεχμενο, αξζει να σημειωθε πρτα απ’ λα η συλλογ Αδαμντιου Κορα. χι απλς για τον αριθμ και την προλευσ της, αλλ κυρως για την ριστη ποιτητα των εκδσεων και τις αυτγραφες σημεισεις του πρτου κατχου της.
Ανμεσα στα ργα που κληροδτησε ο περφημος αυτς εργτης του πνεματος, το αρχαιτερο χρονολογεται απ το 1493, την εποχ που η τυπογραφα πραγματοποιοσε τα πρτα της βματα, και καλπτει την ιστορα της ιατρικς, σε γλσσα λατινικ.
Η συλλογ Ιωννου Ανδρεδη περιλαμβνει εκδσεις πριν απ το 1600 και η συλλογ Φλιππου Αργντη επσης, με λαμπρ κσμημ της τους 205 ττλους περιηγητικν βιβλων που φρουν τα τυπογραφικ σματα διασμων οκων της εποχς.
Αξιοσημεωτες εναι επιπλον οι πολυτελες, βαρτιμες, καλασθητες βιβλιοδεσες πολλν απ τα φυλασσμενα κεμενα. Η δε συλλογ χιτικων εφημερδων και περιοδικν  αποτελε αστερευτη πηγ πληροφοριν για την ιστορα του νησιο.

«Αναρωτιμαι, αν λος αυτς ο πλοτος εναι καλ συντηρημνος. Πρτη απορα. Και δετερη: εναι προσβσιμος στον κοιν θνητ;»
«Η απντηση στην πρτη απορα συνδεται με τη γενικτερη ελληνικ παρδοση και κακοδαιμονα: φανεται πως η συντρηση εναι ελλιπς και πως η γνωστοποηση του πλοτου στο ευρ κοιν και η αξιοποησ του πσχει ελαφρς. σο για την πρσβαση, αυτ εναι δυνατ καθ’ λες τις εργσιμες ημρες, περιλαμβανομνου του Σαββτου, σμφωνα με το ωρριο λειτουργας της βιβλιοθκης. Φυσικ, οι σπνιες εκδσεις και τα πολτιμα βιβλα αποτελον αντικεμενο ιδιατερης μριμνας και προφλαξης.»
«Κατανοητ. Και το κλμα που επικρατε σχετικ με την υποδοχ και την εξυπηρτηση του κοινο;»
«Τι ερτηση κι αυτ! πως σε κθε ελληνικ γωνι, θα βρει κανες λα τα εδη του ανθρπινου χαρακτρα. Δεν αξζει, μως, να παρασυρθε απ τυχν μεμονωμνες παραφωνες. Η ευγνεια χει το επνω χρι. Και κτι που εναι σημαντικτερο: ας επικεντρωθε ο επισκπτης στην ουσα, στον πλοτο των βιβλων και των κειμηλων. Και θα αποζημιωθε πλρως για τον χρνο και τον κπο που θα χει διαθσει στο πνευματικ αυτ πηγδι.»
«Καμι αντρρηση. λλωστε η δουλει που χουν κνει οι μαθητς του Λιβνειου ενιαου Λυκεου με το κατατοπιστικ τους ημερολγιο αποδεικνει την καλ διθεση για σωστ προβολ της βιβλιοθκης τους.»

 

ΧΧΧΧΧ