ρθρα\Βιβλιοθκες και βιβλιοπωλεα αν τον κσμο
 

Λογοτεχνικ λογοπαγνιο

 

Εναι ιδιατερα ελκυστικ τα γλωσσικ παιχνδια, ταν εναι πρωττυπα. Δεχνουν λλοτε διθεση αυτοσαρκαστικ κι λλοτε, απλς, αντιμετπιση της ζως με αγαθ μειδαμα. τσι, ποτε ακοσω χαριτωμνο λογοπαγνιο το απομνημονεω το επισημανω, κτι που δημιουργε ελαφρι ενχληση, συνοδευμενη με την κατηγορα τι επαναλαμβνομαι. Ας εναι.
Φτνοντας στη Νντη, γεντειρα του Βκτωρος Ουγκ και, κατ κριο λγο, πλη στην οποα υπογρφηκε το περφημο και τσο αναγκαο Διταγμα («δικτο» κατ τα βιβλα της ιστορας) στα 1595, που αναγνρισε την ελευθερα της πστης, για να αφσει η καθολικ εκκλησα τους προτεστντες στην ησυχα τους και να εκλεψουν οι διωγμο (λλο το τι επακολοθησε στους επμενους αινες), φτνοντας λοιπν στη Νντη, εδα σε να κατστημα την επιγραφ “Lis Tes Ratures”. Αντρεξα με δυσκολα στις γνσεις της γαλλικς και χαμογλασα: «Διβασε τα σβησματ σου» εναι η παρτρυνση του βιβλιοπωλεου που, προφανς, ασχολεται με τη λογοτεχνα, την “littérature”.
Μια που ο Christophe Sudre, ο ιδιοκττης, σκφτηκε ν’ ασχοληθε με τα παλι βιβλα, ττε που δεν υπρχε ο υπολογιστς και οι συγγραφες γραφαν και διγραφαν, ο ττλος κρνεται ως κατεξοχν επιτυχημνος. ταν τον Οκτβριο του 2001 ταν, απφοιτος της σχολς λογοτεχνας με ειδικς μελτες στα σγχρονα γρμματα, αποφσισε να εγκψει στις παλις, πρτες εκδσεις βιβλων, αυτς στις οποες δεν εχε επλθει οποιαδποτε, κακπιστη και καλπιστη, βελτιωτικ παρμβαση. Η αγπη του αυτ για την αληθιν τχνη τον θησε στην αγορ ενς βιβλιοπωλεου που ψιλοδολευε. Για να προσελκσει πελατεα, στην αρχ το συνδασε με μικρ καφενεδκι: για κρουασν, γλυκσματα, κικ και, φυσικ, καφ.
Η πελατεα ανταποκρθηκε διστακτικ. Το εμπρευμα, δηλαδ παλι, σπνια και «περεργα» βιβλα δεν μοιαζε πολ ενδιαφρον στους κατοκους της Νντης. «χουν εδ κποια ιδιζουσα νοοτροπα», λει διπλωματικ ο βιβλιοπλης. Γι’ αυτ, προτμησε να δοκιμσει την αλληλογραφα. Οι νες τεχνολογες το επιτρπουν, λλωστε. Οι δουλεις φοντωσαν. Εντχθηκε στο σωματεο των συναδλφων του με δρα το Παρσι, γινε γνωστς και ρχισαν να εισρουν (μεταφορικ, εννοεται) πελτες απ ολκληρη την Ευρπη. (Η ιστοσελδα του, για αναζτηση απ τυχν ενδιαφερμενο, εναι www.librairie-listeratures.com και η διεθυνση αλληλογραφας listesratures@aol.com).
Ας εντρυφσουμε τρα στις προθκες του, ξεκινντας κατ παρδοξη σειρ απ τα πιο παλι βιβλα του.
EcclesiasticaHistoria, Ιστορα της Αγγλικς Εκκλησας, σε βιβλιοδεσα εποχς, Λονδνο, 1506. Τιμ: 1.500 ευρ. (Πρπει να σημειωθε τι πρκειται για την ιστορα της αγγλικς καθολικς εκκλησας, χι της «αγγλικανικς». Ο ρκτης βασιλις Ερρκος ο 8ος ταν ακμη μικρς κι ανπαντρος, ρα δεν εχε χρειαστε να διαζευχθε απ τον Ππα και την Ρμη, στε να μπορσει να αναγνωριστε το διαζγι του απ την ανεπιθμητη Αικατερνη της Αραγονας που δεν του δινε τον γιο! Και το δικτον της Νντης εχε δρμο μπροστ του.)
Connoissances préliminaries de la Géographie dédiées à la Jeunesse de Bretagne, Rennes, 1765. Τιμ: 160 ευρ. (Ενδιαφρουσα εν προκειμνω εναι η γραφ “connoissance” αντ του επικρατσαντος τπου “connaissance”, που φρνει στον νου την αδκιμη στα σγχρονα γαλλικ λξη “connoisseur”, η οποα χρησιμοποιεται κατ κρον στον αγγλφωνο κσμο για να υποδεξει τους γνστες, ειδικτερα δε τους γευσιγνστες.)
Σειρ χουν τα σπνια.
Thomas Stanley, History of Pilosophy, London, 1687. Τιμ: 1.600 ευρ. (Η ιδιαιτερτητα γκειται στην πρωτοτυπα: αποτελε την πρτη ιστορα της φιλοσοφας στα αγγλικ, δηλαδ σε γλσσα διαφορετικ απ τις δο που χρησιμοποιονταν στον εν λγω κλδο μχρι ττε, τα ελληνικ και τα λατινικ.)
Maurice Maeterlinck, Pelléas et Mélisande, 1892. Τιμ: 1.500 ευρ. (Πρκειται για να απ τα εκοσι πντε ανττυπα που τυπθηκαν σε υψηλς ποιτητας ολλανδικ χαρτ.)
Charles Baudelaire, Fleurs du Mal, Paris, 1934. Τιμ: 3.000 ευρ. (Στο σημεο αυτ χει παρεισφρσει μικρ ζαβολι: ο σπνιος χαρακτρας του βιβλου, που εξηγε τη δυσπρσιτη τιμ του, οδγησε ναν γγλο συλλκτη να το αγορσει αυθημερν. ρα, δεν υπρχει πια προς πληση. ρα, μην το ψξετε!)
Και τα… περεργα; Τουλχιστον, εκενα που τσι χαρακτηρζει ο βιβλιοπλης;
Pierre Comestor, Scholastica Historia, 1519. (Περεργος εναι ο ττλος, που κατ’ ακριβολογα σημανει Εκκλησιαστικ Ιστορα, και πιο περεργο το νομα του συγγραφα, που σημανει, λει, τον βιβλιοφγο!)
να λλο περιχει σκτσα προτομν διαφρων προσωπικοττων της Γαλλας, απ τη χιουμοριστικ πννα του Jean-PierreDantan, ο οποος συναγωνιζταν επξια τον σγχρον του Honoré Daumier. (Παρδειγμα: το σκτσο του Victor Hugo φρει το νομα του συγγραφα γραμμνο με να… τσεκορι για πρτο γρμμα -hache εναι η γαλλικ λξη για το τσεκορι και για το αντστοιχο γρμμα της αλφαβτου, το h- και δυο οστ χιαστ για το τελευταο, το o, καθς τσι ακριβς προφρεται η λξη οστ στον πληθυντικ!)


Ομολογ, δεν ρτησα την τιμ, γιατ το μτι εχε πσει σε να παλι, σπνιο και περεργο τομδιο.
Nouvelle Grammaire Angloise Contenant des Règles Sûres, Βασιλεα, 1766. Τιμ: 45 ευρ. (Το αγρασα. χι μνο λγω ελκυστικς τιμς, αλλ λγω περιργειας, να μθω ποιοι εναι οι… σγουροι καννες για την εκμθηση της «ανγκλουαζικς» (angloise) γλσσας!)
«Αλθεια, λλα φτην δεν χετε;»
«Ναι, με 15 ευρ. Τα βγζουμε στο πεζοδρμιο το καλοκαρι. Αλλ δεν συμφρει. Φορολογομαστε επιπλον. Τεκμριο, σου λει.»
Η φορομπηχτικ ευρηματικτητα εναι ντως διεθνς αποστομωτικ.

 

XXXXX